Späť do kalkulátora

Základom stanovenia rozmeru je pochopenie, že objednávate rozmery priestoru, ktorý chcete aby vertikálne žalúzie zakrývala. Teda neriešite problém s výškou a šírkou profilu, presahy atp. Len šírku a výšku.

Montáž do stropu:

zmerajte šírku (podľa potreby) a výšku od stropu k podlahe a odpočítajte od výšky 3cm.

Montáž do steny:

zmerajte šírku (podľa potreby) a výšku od požadovaného miesta nad oknom k podlahe a odpočítajte od výšky 3cm.

Montáž do výklenku:

zmerajte šírku a výšku priestoru a odčítajte v šírke 1cm (teda 0,5 cm na každej strane) a od zeme 3cm.

Na čo pozor!

pozor na vzdálenost lamel od podlahy!

 

  • Nikdy nemáte úplne rovnú podlahu a preto neobjednávajte presné rozmery (napr. 5 cm nad podlahou je bežné)

pozor na nábal stažených lamel!

 

  • Lamely 127 mm zaberajú pri prevzatí nábal o šírke cca 16% z celkovej šírky vertikálne žalúzie. To znamená, že keď roztiahnete vertikálne žalúziu, stále musíte počítať s týmto nábalom, ktorý by Vám mohol v okne prekážať. Preto je niekedy dobré celkovú šírku vertikálne žalúzie o týchto 16% zväčšiť. Výpočet navýšenie: vš = š + 0,16 š vš = 1,16 x š
  • ťahanie nie je potreba mať až k zemi, a naopak na neho musíte dobre dosiahnuť. (Štandard je výška mínus 20cm)
©1994-2021 Styltex internetový obchodní dům s bytovým textilem